ทัวร์อินเดีย ศรีนาคา กูลมาร์ค พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทิวลิป 6วัน 5คืน

ทัวร์อินเดีย ศรีนาคา กูลมาร์ค พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทิวลิป 6วัน 5คืน

เที่ยวอินเดีย 6วัน 5คืน ศรีนาคา กูลมาร์ค พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทิวลิป ปังไม่ไหวสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย อากาศดี วิวเลิศ ชม เทศกาลดอกทิวลิป ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย นั่งกระเช้ากุลมาร์ค


ทัวร์อินเดีย ศรีนาคา กูลมาร์ค พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทิวลิป 6วัน 5คืน
รหัสทัวร์
IN_6E00023
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
12 มี.ค. 67 - 02 พ.ค. 67
เดินทางโดย
Indigo
ราคาเริ่มต้น
31,990 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเดลี
 • วันที่

  2

  สนามบินเดลี - สนามบินศรีนาคา - พาฮาลแกรม – ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด - ศรีนาคา
 • วันที่

  3

  ทะเลสาบดาล - เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
 • วันที่

  4

  ศรีนาคา - เทือกเขาโซนามาร์ค - ธารน้ำแข็งกราเซีย
 • วันที่

  5

  สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - สนามบินศรีนาคา
 • วันที่

  6

  สนามบินเดลี - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

12 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67

ผู้ใหญ่
29,990
เด็กมีเตียง
29,990
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
7,500
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,990
เด็กมีเตียง
29,990
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
7,500
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,990
เด็กมีเตียง
29,990
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
7,500
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,990
เด็กมีเตียง
29,990
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
7,500
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,990
เด็กมีเตียง
31,990
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
7,500
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,990
เด็กมีเตียง
35,990
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
7,500
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,990
เด็กมีเตียง
35,990
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
7,500
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,990
เด็กมีเตียง
35,990
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
7,500
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,990
เด็กมีเตียง
31,990
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
7,500
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,990
เด็กมีเตียง
31,990
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
7,500
Group Size
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
12 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 29,990 29,990 - 5,000 7,500 - 15
19 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 29,990 29,990 - 5,000 7,500 - 15
26 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 29,990 29,990 - 5,000 7,500 - 15
27 มี.ค. 67 - 01 เม.ย. 67 29,990 29,990 - 5,000 7,500 - 15
03 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 67 31,990 31,990 - 5,000 7,500 - 15
11 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 35,990 35,990 - 5,000 7,500 - 15
12 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 35,990 35,990 - 5,000 7,500 - 15
13 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 35,990 35,990 - 5,000 7,500 - 15
01 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67 31,990 31,990 - 5,000 7,500 - 15
02 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67 31,990 31,990 - 5,000 7,500 - 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง