ทัวร์เวียดนาม DANANG HOIAN BANAHILL 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม DANANG HOIAN BANAHILL 4วัน 3คืน

เที่ยวเวียดนาม DANANG HOIAN BANAHILL 4วัน 3คืน ไหว้พระวัดหลินอิ๋ง Marina Café ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์ ชมสะพานมือ สวนสนุกบานาฮิลล์ สวนดอกไม้ รถรางขึ้นเขา สวนมหัศจรรย์ GOLDEN BAY ถ่ายรูปสะพานมังกร สวน APEC นั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านหินอ่อน เยี่ยมเมืองโบราณฮอยอัน โบสถ์สีชมพู VINCOM PLAZA บุฟเฟต์นานชาติ กุ้งมังกร ซาชิมิ ปิ้งย่าง ชาบู


ทัวร์เวียดนาม DANANG HOIAN BANAHILL 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
VN_VN00070
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
20 ม.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
เดินทางโดย
Vietnam Airlines
ราคาเริ่มต้น
16,919 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง – สนามบินนานาชาติดานัง – ไหว้พระวัดหลินอิ๋ง - Marina Café – ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์ – ชมสะพานมือ - สวนสนุกบานาฮิลล์
 • วันที่

  2

  สวนดอกไม้ – รถรางขึ้นเขา – ลงกระเช้าไปดานัง - ร้านผ้าไหม - สวนมหัศจรรย์ GOLDEN BAY - ถ่ายรูปสะพานมังกร สวน APEC - ร้านเยื่อไผ่
 • วันที่

  3

  นั่งเรือกระด้ง – หมู่บ้านหินอ่อน -เยี่ยมเมืองโบราณฮอยอัน - ดานัง - แวะร้าน OTOP
 • วันที่

  4

  โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน - VINCOM PLAZA – สนามบินนานาชาติดานัง - สนามบินดอนเมือง

20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67

ผู้ใหญ่
18,919
เด็กมีเตียง
18,919
เด็กไม่มีเตียง
18,919
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
3,500
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,919
เด็กมีเตียง
15,919
เด็กไม่มีเตียง
15,919
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
3,500
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,919
เด็กมีเตียง
17,919
เด็กไม่มีเตียง
17,919
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
3,500
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,919
เด็กมีเตียง
16,919
เด็กไม่มีเตียง
16,919
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
3,500
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,919
เด็กมีเตียง
17,919
เด็กไม่มีเตียง
17,919
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
3,500
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,919
เด็กมีเตียง
16,919
เด็กไม่มีเตียง
16,919
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
3,500
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,919
เด็กมีเตียง
17,919
เด็กไม่มีเตียง
17,919
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
3,500
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,919
เด็กมีเตียง
16,919
เด็กไม่มีเตียง
16,919
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
3,500
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,919
เด็กมีเตียง
16,919
เด็กไม่มีเตียง
16,919
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
3,500
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,919
เด็กมีเตียง
16,919
เด็กไม่มีเตียง
16,919
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
3,500
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,919
เด็กมีเตียง
18,919
เด็กไม่มีเตียง
18,919
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
3,500
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,919
เด็กมีเตียง
16,919
เด็กไม่มีเตียง
16,919
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
3,500
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,919
เด็กมีเตียง
16,919
เด็กไม่มีเตียง
16,919
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
3,500
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,919
เด็กมีเตียง
18,919
เด็กไม่มีเตียง
18,919
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
3,500
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,919
เด็กมีเตียง
16,919
เด็กไม่มีเตียง
16,919
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
3,500
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67 18,919 18,919 18,919 5,900 3,500 - 30
23 ม.ค. 67 - 26 ม.ค. 67 15,919 15,919 15,919 5,900 3,500 - 30
28 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67 17,919 17,919 17,919 5,900 3,500 - 30
30 ม.ค. 67 - 02 ก.พ. 67 16,919 16,919 16,919 5,900 3,500 - 30
04 ก.พ. 67 - 07 ก.พ. 67 17,919 17,919 17,919 5,900 3,500 - 30
06 ก.พ. 67 - 09 ก.พ. 67 16,919 16,919 16,919 5,900 3,500 - 30
18 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67 17,919 17,919 17,919 5,900 3,500 - 30
20 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 67 16,919 16,919 16,919 5,900 3,500 - 30
27 ก.พ. 67 - 01 มี.ค. 67 16,919 16,919 16,919 5,900 3,500 - 30
05 มี.ค. 67 - 08 มี.ค. 67 16,919 16,919 16,919 5,900 3,500 - 30
09 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 18,919 18,919 18,919 5,900 3,500 - 30
12 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67 16,919 16,919 16,919 5,900 3,500 - 30
19 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67 16,919 16,919 16,919 5,900 3,500 - 30
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 18,919 18,919 18,919 5,900 3,500 - 30
26 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67 16,919 16,919 16,919 5,900 3,500 - 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน