ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 7คืน

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 7คืน

เที่ยวอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 7คืน กรุงวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน วิหารแพนเธออน ปิซ่า เมืองปิซ่า หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เมสเตร้ นั่งเรือสู่เกาะเวนิส สะพานถอน ลมหายใจ จัตุรัสซานมาร์โค วิหารซานมาร์โค มิลาน มหาวิหารแห่งมิลาน อินเทอร์ลาเค่น พิชิตยอดเขาจุงเฟรา สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี สวิสสฟิงซ์ หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ ลูเซิร์น เมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล อนุสาวรีย์สิงโต เดินเล่นชิวๆชมเมือง เมืองซุก ดิจอง รถไฟด่วน TGV พระราชวังแวร์ซายส์ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ DUTY FREE อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 ล่องเรือแม่น้ำแซน ถนนชองเอลิเซ่ ประตูชัยปารีส ช้อปปิ้ง


ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 7คืน
รหัสทัวร์
IT_QR00052
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
17 ก.พ. 67 - 15 มี.ค. 67
เดินทางโดย
Qatar Airways
ราคาเริ่มต้น
108,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – โรม(อิตาลี)
 • วันที่

  2

  โรม – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – วิหารแพนเธออน – ปิซ่า (อิตาลี)
 • วันที่

  3

  เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค (อิตาลี)
 • วันที่

  4

  เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – อินเทอร์ลาเค่น ( สวิตเซอร์แลนด์ )
 • วันที่

  5

  พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์ หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์แลนด์ )
 • วันที่

  6

  เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง – เมืองซุก – ดิจอง (ฝรั่งเศส)
 • วันที่

  7

  เจ็ด ดิจอง – รถไฟด่วน TGV – พระราชวังแวร์ซายส์ – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – DUTY FREE – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู (ฝรั่งเศส)
 • วันที่

  8

  ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 –ล่องเรือแม่น้ำแซน – ถนนชองเอลิเซ่ – ประตูชัยปารีส – ช้อปปิ้ง
 • วันที่

  9

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)

17 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67

ผู้ใหญ่
108,888
เด็กมีเตียง
108,888
เด็กไม่มีเตียง
108,888
พักเดี่ยว
26,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
108,888
เด็กมีเตียง
108,888
เด็กไม่มีเตียง
108,888
พักเดี่ยว
26,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
108,888
เด็กมีเตียง
108,888
เด็กไม่มีเตียง
108,888
พักเดี่ยว
26,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
108,888
เด็กมีเตียง
108,888
เด็กไม่มีเตียง
108,888
พักเดี่ยว
26,000
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
17 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 108,888 108,888 108,888 26,000 - - 26
24 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 67 108,888 108,888 108,888 26,000 - - 26
02 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 108,888 108,888 108,888 26,000 - - 26
15 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 108,888 108,888 108,888 26,000 - - 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน