ทัวร์เกาหลี Wonder Songkran in Lotteworld 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี Wonder Songkran in Lotteworld 5วัน 3คืน

เที่ยวเกาหลี 5วัน 3คืน Incheon Grand Park เที่ยวคาเฟ่ย่านยอนนัมดง Dior Cafe ไปปิคนิคริมแม่่น้ำฮัน ที่สวนสาธารณะยออิโด Lotte World สวนสนุกล็อตเต้ ช้อปปิ้งตลาดฮงแด ตลาดเมียงดง ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูป ไม่รวมค่าชุด ที่พระราชวังเคียงบ๊อค หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ช้อปปิ้งจุใจย่านเมียงดง และ ย่านฮงแดสุดฮิต


ทัวร์เกาหลี Wonder Songkran in Lotteworld 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์
KR_TW00045
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
10 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67
เดินทางโดย
T'ways
ราคาเริ่มต้น
29,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ถนนเทพนิยาย Fairy Tale -สวนอินชอน แกรนด์ ปาร์ค ซูซานพาร์ค คาเฟ่ - โซล
 • วันที่

  3

  COSMETIC SHOP - สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด - DIOR POP UP STORE ย่านฮงแด - ย่านยอนนัมดง
 • วันที่

  4

  ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) - ใส่ชุดฮันบกถ่าย รูปที่พระราชวังเคียงบก - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - N TOWER - Shinsegae Duty Free - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
 • วันที่

  5

  ฮอกเกตนามู - โรงงานสาหร่าย + ทำกิจกรรมคิมบับ - สวนสาธารณะ 5 ยออีโด - HYUNDAI OUTLET - ซุปเปอร์มาเก็ต - ละลายเงินวอน -สนามบินอินชอน

10 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
29,990
พักเดี่ยว
5,900
จอยแลนด์
10,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,900
พักเดี่ยว
5,900
จอยแลนด์
10,900
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
10 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 29,990 - - 5,900 - 10,900 20
11 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 29,900 - - 5,900 - 10,900 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน