ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมรอน ปีนัง ไปครั้งเดียวเที่ยวคุ้ม 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมรอน ปีนัง ไปครั้งเดียวเที่ยวคุ้ม 4วัน 3คืน (FD)

เที่ยวมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ มหานครปุตราจาย่า มัสยิดสีชมพู จัตุรัสเมอร์เดก้า อาคารสุลต่านอับดุลซามาน พระราชวังพระราชาธิบดี วัดเทียนโหว สนุกสุดเหวี่ยงสวนสนุก GENTING SKYWORLDS OUTDOOR THEME PARK ไร่สตอเบอรี่ ไร่ชา สวนกระบองเพชร สะพวนปีนัง ป้อมปืนคอนเวอร์ริส อาคารโคโลเนี่ยลสไตล์


ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมรอน ปีนัง ไปครั้งเดียวเที่ยวคุ้ม 4วัน 3คืน (FD)
รหัสทัวร์
MY_FD00003
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
09 ธ.ค. 66 - 25 เม.ย. 67
เดินทางโดย
Air Asia
ราคาเริ่มต้น
15,980 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ - กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจาย่าเมืองราชการ - จัตุรัสเมอร์เดก้า อาคารสุลต่านอับดุลซามาน - วัดเทียนโหว
 • วันที่

  2

  กัวลาลัมเปอร์ - ถ้ำบาตู - วัดชินสวี – เก็นติ้ง ไฮแลนด์ – Out door Theme park Genting Skyworlds
 • วันที่

  3

  กัวลาลัมเปอร์ – ตึกปิโตรนัส – โรงงานช็อคโกแลต คาเมรอนไฮ แลนด์
 • วันที่

  4

  คาแมรอนไฮแลนด์ – มรดกโลกปีนัง – สะพานปีนัง – ตึก City Hall สไตล์อังกฤษ – ป้อมปืนคอนเวอร์ริส – ปีนัง สตรีตอาร์ต – กรุงเทพ

09 ธ.ค. 66 - 05 ธ.ค. 66

ผู้ใหญ่
15,980
เด็กมีเตียง
15,480
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,980
เด็กมีเตียง
15,480
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,580
เด็กมีเตียง
17,580
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,980
เด็กมีเตียง
17,180
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,580
เด็กมีเตียง
17,580
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,580
เด็กมีเตียง
17,580
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,980
เด็กมีเตียง
15,480
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,980
เด็กมีเตียง
15,480
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,980
เด็กมีเตียง
16,480
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,980
เด็กมีเตียง
15,480
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,980
เด็กมีเตียง
15,480
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,980
เด็กมีเตียง
15,480
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,980
เด็กมีเตียง
15,480
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,980
เด็กมีเตียง
15,480
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,980
เด็กมีเตียง
15,480
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,980
เด็กมีเตียง
15,480
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,980
เด็กมีเตียง
15,480
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,480
เด็กมีเตียง
17,000
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,580
เด็กมีเตียง
18,180
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,580
เด็กมีเตียง
18,180
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,980
เด็กมีเตียง
15,480
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,980
เด็กมีเตียง
15,480
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
09 ธ.ค. 66 - 05 ธ.ค. 66 15,980 15,480 - 3,500 - - 20
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 15,980 15,480 - 3,500 - - 20
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 18,580 17,580 - 3,500 - - 20
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 17,980 17,180 - 3,500 - - 20
29 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 67 18,580 17,580 - 3,500 - - 20
30 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67 18,580 17,580 - 3,500 - - 20
17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67 15,980 15,480 - 3,500 - - 20
24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67 15,980 15,480 - 3,500 - - 20
07 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67 16,980 16,480 - 3,500 - - 20
14 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67 15,980 15,480 - 3,500 - - 20
21 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 67 15,980 15,480 - 3,500 - - 20
28 ก.พ. 67 - 02 มี.ค. 67 15,980 15,480 - 3,500 - - 20
06 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67 15,980 15,480 - 3,500 - - 20
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 15,980 15,480 - 3,500 - - 20
20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 15,980 15,480 - 3,500 - - 20
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 15,980 15,480 - 3,500 - - 20
03 เม.ย. 67 - 06 เม.ย. 67 15,980 15,480 - 3,500 - - 20
11 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 17,480 17,000 - 3,500 - - 20
12 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 18,580 18,180 - 3,500 - - 20
13 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 18,580 18,180 - 3,500 - - 20
18 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 15,980 15,480 - 3,500 - - 20
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 15,980 15,480 - 3,500 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน