ทัวร์แคนาดา ล่องเรือสำราญอลาสก้า 11วัน 8คืน

ทัวร์แคนาดา ล่องเรือสำราญอลาสก้า 11วัน 8คืน

เที่ยวเเคนาดา 11 วัน ล่องเรือสำราญอลาสก้า โปรแกรม A Brilliance of the Seas ล่องเรือชมปลาวาฬ และ ตกปูอล้าสก้า แวนคูเวอร์ ซิตกา เทรซี่อาร์ม ฟยอร์ด จูโน่ ฮับบาร์ด กลาเซียร์ เคทชิแกน แวนคูเวอร์


ทัวร์แคนาดา ล่องเรือสำราญอลาสก้า 11วัน 8คืน
รหัสทัวร์
CA_BR00004
จำนวนวันเดินทาง
11วัน 8คืน
กำหนดการเดินทาง
03 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67
เดินทางโดย
Eva Air
ราคาเริ่มต้น
152,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ – แวนคูเวอร์
 • วันที่

  2

  แวนคูเวอร์ – สแตนลีย์ พาร์ค – เชคอินลงเรือสำราญ
 • วันที่

  3

  Inside Passage (Cruising)
 • วันที่

  4

  ซิตกา
 • วันที่

  5

  เทรซี่อาร์มฟยอร์ด – จูโน่ – โอลด์ทาวน์ – เคเบิ้ลคาร์ เมาท์โรเบิร์ต
 • วันที่

  6

  ฮับบาร์ดกลาเซียร์
 • วันที่

  7

  เมืองเคทชิแกน – ชมเมือง – ตกปูอลาสก้า
 • วันที่

  8

  Inside Passage (Cruising)
 • วันที่

  9

  แวนคูเวอร์ – แกสทาวน์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลต
 • วันที่

  10

  แวนคูเวอร์
 • วันที่

  11

  กรุงเทพมหานคร

03 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

ผู้ใหญ่
159,900
เด็กมีเตียง
159,900
เด็กไม่มีเตียง
159,900
พักเดี่ยว
50,000
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
152,900
เด็กมีเตียง
152,900
เด็กไม่มีเตียง
152,900
พักเดี่ยว
50,000
Group Size
24 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
03 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 159,900 159,900 159,900 50,000 - - 24
31 ส.ค. 67 - 10 ก.ย. 67 152,900 152,900 152,900 50,000 - - 24

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน