ทัวร์ไอซ์แลนด์ เที่ยวครบรอบเกาะ ไปทั้งทีต้องให้คุ้ม 12วัน10คืน

ทัวร์ไอซ์แลนด์ เที่ยวครบรอบเกาะ ไปทั้งทีต้องให้คุ้ม 12วัน10คืน

ล่องเรือชมปลาวาฬ ตะลุยถ้ำน้ำแข็งคัทล่า เก็บครบทุกไฮไลท์เด็ด เหนือจรดใต้ น้ำตก ภูเขา มหาสมุทร พิเศษ! ทานอาหารโดมกระจก360 องศา ที่Perlan


ทัวร์ไอซ์แลนด์ เที่ยวครบรอบเกาะ ไปทั้งทีต้องให้คุ้ม 12วัน10คืน
รหัสทัวร์
BIIS_AY00003
จำนวนวันเดินทาง
12วัน10คืน
กำหนดการเดินทาง
28 เม.ย. 65 - 06 ต.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
169,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ • เฮลซิงกิ • ท่าอากาศยานเคฟวาวิก • เมืองเรยาวิค
 • วันที่

  2

  อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ • น้ำพุร้อนไกเซอร์ • น้ำตกกุลล์ฟอส • เคอริด เครเตอร์ • เมืองโบร์การ์เนส
 • วันที่

  3

  คาบสมุทรสไนล์แฟลส์เนสส์ • หมู่บ้านอาร์นาสตาปิ• ภูเขาคีร์กจูเฟล • โบสถ์บลอนดูออสคิร์คย่า • เมืองอาคูเรย์ริ
 • วันที่

  4

  ฮูซาวิก • นั่งเรือชมวาฬอาร์คติก • โบสถ์ฮุซาวิก • โกดาฟอส • ชมเมืองอาคูเรย์ริ
 • วันที่

  5

  ทะเลสาบมีวัทน์ • สกูร์ตัสสตาไกการ์ • คึเวเรีย • น้ำตกเดตตี้ฟอสส์ • เอกิลสตาเดียร์
 • วันที่

  6

  ฮอฟท์ • อุทยานแห่งชาติวัตนาโจคุล • พาท่านนั่งเรือบนกลาเซียลากูน • ไดมอนด์ บีช • สกาฟตาเฟล
 • วันที่

  7

  วิก • หาดทรายดำ • กิจกรรมขับสโนว์โมบิลบนธารน้ำแข็ง
 • วันที่

  8

  เดินชมถ้ำน้ำแข็งกลาเซียคัทล่า • กิจกรรมทัวร์ Super Jeep ชม Plane Wreck
 • วันที่

  9

  น้ำตกสโกรกาฟอส • น้ำตกเซลจาลันด์ฟอส • บูลลากูน • เมืองเรยาวิค
 • วันที่

  10

  นำคณะตรวจ RT-PCR • โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา • เดอะซันโวยาจเจอร์ • จุดชมวิวเพอร์แลนพร้อมทานอาหารกลางวัน • อิสระเดินเล่นเมืองเรยาวิก
 • วันที่

  11

  ท่าอากาศยานเคฟวาวิก • เฮลซิงกิ
 • วันที่

  12

  ท่าอากาศยายสุวรรณภูมิ

07 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65

ผู้ใหญ่
179,999 บาท
เด็กมีเตียง
179,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
169,999 บาท
พักเดี่ยว
32,900 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
179,999 บาท
เด็กมีเตียง
179,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
169,999 บาท
พักเดี่ยว
22,900 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
169,999 บาท
เด็กมีเตียง
169,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
159,999 บาท
พักเดี่ยว
22,900 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
07 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65 179,999 179,999 169,999 32,900 - - 25
11 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65 179,999 179,999 169,999 22,900 - - 25
06 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 169,999 169,999 159,999 22,900 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง