ทัวร์แคนาดา เที่ยวอารยธรรม สัมผัสธรรมชาติ 11วัน 9คืน

ทัวร์แคนาดา เที่ยวอารยธรรม สัมผัสธรรมชาติ 11วัน 9คืน

ทัวร์แคนาดา เที่ยวอารยธรรม สัมผัสธรรมชาติ บินในประเทศ ล่องเรือเฟอร์รี่เที่ยวเกาะวิคตอเรียมื้อสุดพิเศษ !! Lobster ทะเลสาบหลุยส์ (Lake Louisee) อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแอการา NIAGARA FALLS STATE PARK) เมืองแวนคูเวอร์ (VANCOUVER เมืองคัลการี (CALGARY) เมืองโตรอนโต ( TORONTO) นั่งกระเช้า Gondola ชมเทือกเขาซัลเฟอร์


ทัวร์แคนาดา เที่ยวอารยธรรม สัมผัสธรรมชาติ 11วัน 9คืน
รหัสทัวร์
KJCA_AC00001
จำนวนวันเดินทาง
11วัน 9คืน
กำหนดการเดินทาง
09 เม.ย. 65 - 09 ก.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
189,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-แวนคูเวอร์
 • วันที่

  2

  แวนคูเวอร์-ท่าเรือซอร์วาสเซน-เกาะวิคตอเรีย-อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย-สวนบูชาร์ด-ชมเมืองวิคตอเรีย
 • วันที่

  3

  แวนคูเวอร์-สแตนลีย์ พาร์ค-เสาโทเทม-เเกสทาวน์
 • วันที่

  4

  แวนคูเวอร์-สะพานแขวนข้ามแม่น้ำ-คัลการี-ทะเลสาบหลุยส์-เทือกเขาร็อคกี้
 • วันที่

  5

  อุทยานแห่งชาติโยโฮ-เทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้-ทะเลสาบมรกต-สะพานหินธรรมชาติ-อุโมงค์รถไฟ-ทะเลสาบหลุยส์-เทือกเขาร็อคกี้
 • วันที่

  6

  บามฟ์-อุทยานแห่งชาติบามฟ์-น้ำตกโบว์-เทือกเขาซัลเฟอร์-นั่งกระเช้า GONDOLA-ยอดเขาซัลเฟอร์-คัลการี
 • วันที่

  7

  คัลการี-โตรอนโต
 • วันที่

  8

  โตรอนโต-CN TOWER-ช้อปปิ้งห้างสแควร์วันช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
 • วันที่

  9

  โตรอนโต-หมู่บ้าน NIAGARA ON THE LAKE-NIAGARA PARK FLORAL CLOCK-มหาวิทยาลัยโตรอนโต-อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า-ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า-จุดชมวิว (TABLE ROCK)
 • วันที่

  10

  สนามบินโตรอนโต
 • วันที่

  11

  สนามบินสุวรรณภูมิ

09 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65

ผู้ใหญ่
189,999 บาท
เด็กมีเตียง
189,999 บาท
พักเดี่ยว
42,000 บาท
เด็กทารก
15,000 บาท
จอยแลนด์
169,999 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
09 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65 189,999 189,999 0 42,000 15,000 169,999 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน