ทัวร์รัสเซีย เที่ยวกรุงมอสโก นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวกรุงมอสโก นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน

เที่ยวกรุงมอสโก ชมพระราชวังเครมลินแห่งมอสโก และเข้าชมพิพิธภัณฑ์คลังอาวุธเครมลิน ถ่ายรูปคู่ปืนใหญ่ซาร์ ชมหอคอยนาฬิกาซาวิเออร์ เดินช้อปห้างสรรพสินค้ากุม และเยี่ยมชมหอคอยโทรทัศน์และวิทยุแห่งกรุงมอสโก สุดคุ้ม!!เที่ยวครบเมือง อาหารครบมื้อ และมื้อสุดพิเศษทานอาหารในพระราชวัง และลิ้มรสไข่ปลาคาเวียร์พร้อมไวท์ นั่งรถไฟด่วน SAPSAN แถมฟรี!! กระเป๋าขนาด20นิ้วและซิมต่างประเทศ!


ทัวร์รัสเซีย เที่ยวกรุงมอสโก นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน
รหัสทัวร์
KJRU_QR00008
จำนวนวันเดินทาง
8วัน5คืน
กำหนดการเดินทาง
04 เม.ย. 65 - 20 มิ.ย. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
79,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  กรุงมอสโก-พระราชวังเครมลินแห่งมอสโก-พิพิธภัณฑ์คลังอาวุธเครมลิน-โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์เบซิล-หอคอยนาฬิกาซาวิเออร์-ห้างกุมจุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลล์
 • วันที่

  3

  เมืองซากอร์ส-มหาวิหารแห่งเซนต์เซอร์จิอุส-หอคอยโทรทัศน์และวิทยุแห่งกรุงมอสโก
 • วันที่

  4

  กรุงมอสโก-พระราชวังซาริซิน่า-ตลาดอิสไมโลว่า-สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโก มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลล์-ถนนอาราบัท
 • วันที่

  5

  กรุงมอสโก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ช้อปปิ้ง OUTLET
 • วันที่

  6

  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-จัตุรัสพระราชวัง-โบสถ์แห่งหยดเลือด-มหาวิหารคาซาน พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิทาจ-ป้อมปราการปีเตอร์แอนด์พอล-เรือลาดตระเวนรัสเซียอะวโรระ ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
 • วันที่

  7

  นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มหาวิหารนักบุญไอแซต-อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชจัตุรัสเธียเตอร์-สะพานม้าอะนีชคอฟ
 • วันที่

  8

  สนามบินกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

06 มิ.ย. 65 - 13 มิ.ย. 65

ผู้ใหญ่
79,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
79,999 บาท
พักเดี่ยว
9,500 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
59,999 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
79,999 บาท
พักเดี่ยว
9,500 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
59,999 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
06 มิ.ย. 65 - 13 มิ.ย. 65 79,999 0 79,999 9,500 10,000 59,999 20
20 มิ.ย. 65 - 27 มิ.ย. 65 79,999 0 79,999 9,500 10,000 59,999 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน