ทัวร์ตุรกี ล่องเรือBosphorus

ทัวร์ตุรกี ล่องเรือBosphorus


ทัวร์ตุรกี ล่องเรือBosphorus ขึ้นกระเช้า pergamon เข้าชมพระราชวังโดลมาบาห์เช พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ2คืน พิเศษ พักแช่น้ำแร่ 5ดาว 1คืน
39,913 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตัลบูล - เมืองชานัคคาเล่ – ม้าโทรจัน – แหล่งโบราณคดีทรอย - IRIS HOTEL
 • วันที่

  3

  เมืองเพอร์กามอน - เมืองคูซาดาซึ – เมืองโบราณเอฟิซุส - MARINA HOTEL KUSADASI
 • วันที่

  4

  เมืองปามุกคาเล่ – เมืองโบราณเฮียราโปลิส – เนโครโปลิส - PAM THERMAL HOTEL
 • วันที่

  5

  เมืองคัปปาโดเกีย –คาราวานซาราย - หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – USHISAR KAYA HOTEL
 • วันที่

  6

  นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – ระบำ Belly dance - USHISAR KAYA HOTEL
 • วันที่

  7

  อังการา - ทะเลสาบเกลือ – สุสานอะตาเติร์ก - มัสยิดโคจาเท็ป - THE ANKARA HOTEL
 • วันที่

  8

  อังการา - อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ – GOLDEN WAY HOTEL
 • วันที่

  9

  สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม - โบสถ์ฮาเจียโซเฟีย - พระราชวังโทพคาปี – หอคอยกาลาตา ย่านทักซิมสแควร์ – ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล
 • วันที่

  10

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
11 ก.พ. 65 - 20 ก.พ. 65 39,913 39,913 39,913 9,900 - - 0
18 ก.พ. 65 - 27 ก.พ. 65 44,913 44,913 44,913 9,900 - - 0
25 ก.พ. 65 - 06 มี.ค. 65 44,913 44,913 44,913 9,900 - - 0
04 มี.ค. 65 - 13 มี.ค. 65 44,913 44,913 44,913 9,900 - - 0
11 มี.ค. 65 - 20 มี.ค. 65 44,913 44,913 44,913 9,900 - - 0
18 มี.ค. 65 - 27 มี.ค. 65 44,913 44,913 44,913 9,900 - - 0

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ