ล่องเรือสำราญ


รหัสทัวร์
จำนวนวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
-
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SAT 30 ธ.ค. 66 นาฮา/ ญี่ปุ่น - 23.59
2 SUN 30 ธ.ค. 66 นาฮา 00.01 20.00
3 MON 30 ธ.ค. 66 อิชิกากิ 10.00 19.00
4 TUE 30 ธ.ค. 66 จีหลง / ไต้หวัน 07.00 19.00
5 WED 30 ธ.ค. 66 นาฮา 13.30 -

วันที่ 1 (30 ธ.ค. 66)

ท่าเรือ
นาฮา/ ญี่ปุ่น
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
23.59

ท่าเรือ
นาฮา
เวลาเรือถึง
00.01
เวลาเรือออก
20.00

ท่าเรือ
อิชิกากิ
เวลาเรือถึง
10.00
เวลาเรือออก
19.00

ท่าเรือ
จีหลง / ไต้หวัน
เวลาเรือถึง
07.00
เวลาเรือออก
19.00

ท่าเรือ
นาฮา
เวลาเรือถึง
13.30
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน