ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ 11.11 Big Sale 1 แถม 1 สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ 11.11 Big Sale 1 แถม 1 สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ 11.11 Big Sale 1 แถม 1 สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ พอร์ตคลัง รวม กิจกรรมความบันเทิงแและอาหารทุกมื้อบนเรือ


ล่องเรือสำราญ 11.11 Big Sale 1 แถม 1 สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
CRU_0179
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
16 พ.ย. 66 - 24 เม.ย. 67
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
17,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 30 ธ.ค. 66 มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ - 21.00
2 30 ธ.ค. 66 พอร์ตคลัง 12.00 21.00
3 30 ธ.ค. 66 มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ 13.00 -

วันที่ 1 (30 ธ.ค. 66)

ท่าเรือ
มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
21.00

ท่าเรือ
พอร์ตคลัง
เวลาเรือถึง
12.00
เวลาเรือออก
21.00

ท่าเรือ
มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์
เวลาเรือถึง
13.00
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
20 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67 Inside Staterroom 21,900 10,900 - - -
Oceanview Stateroom 24,900 - - - -
Balcony Stateroom 38,900 19,500 - - -
Balcony Deluxe Staterroom 41,900 20,900 - - -
27 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67 Inside Staterroom 21,900 10,900 - - -
Oceanview Stateroom 24,900 - - - -
Balcony Stateroom 38,900 19,500 - - -
Balcony Deluxe Staterroom 41,900 20,900 - - -
03 เม.ย. 67 - 05 เม.ย. 67 Inside Staterroom 21,900 10,900 - - -
Oceanview Stateroom 24,900 - - - -
Balcony Stateroom 38,900 19,500 - - -
Balcony Deluxe Staterroom 41,900 20,900 - - -
17 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 Inside Staterroom 21,900 10,900 - - -
Oceanview Stateroom 24,900 - - - -
Balcony Stateroom 38,900 19,500 - - -
Balcony Deluxe Staterroom 41,900 20,900 - - -
24 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67 Inside Staterroom 21,900 10,900 - - -
Oceanview Stateroom 24,900 - - - -
Balcony Stateroom 38,900 19,500 - - -
Balcony Deluxe Staterroom 41,900 20,900 - - -

20 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
(ห้องพัก : Inside Staterroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
21,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
24,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
19,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
41,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
20,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
21,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
24,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
19,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
41,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
20,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
21,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
24,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
19,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
41,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
20,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
21,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
24,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
19,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
41,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
20,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
21,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
24,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
19,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
41,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
20,900
จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน