ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง ซานย่า (เกาะไหหลำ) น่านน้ำสากล ฮ่องกง 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง ซานย่า (เกาะไหหลำ) น่านน้ำสากล ฮ่องกง 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ เที่ยว ฮาวาย เมืองจีน เกาะซานย่า 4 วัน 3 คืน รวมอาหารทุกมื้อ ท่าเรือไคตั๊ก ซานย่า ล่องน่านน้ำสากล


ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง ซานย่า (เกาะไหหลำ) น่านน้ำสากล ฮ่องกง 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
CRU_0177
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
15 พ.ย. 66 - 21 เม.ย. 67
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SUN 30 ธ.ค. 66 ท่าเรือไคตั๊ก - 15.00
2 MON 30 ธ.ค. 66 ซานย่า 12.00 -
3 TUE 30 ธ.ค. 66 ล่องน่านน้ำสากล - 9.00
4 WED 30 ธ.ค. 66 ท่าเรือไคตั๊ก 07.00 -

วันที่ 1 (30 ธ.ค. 66)

ท่าเรือ
ท่าเรือไคตั๊ก
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
15.00

ท่าเรือ
ซานย่า
เวลาเรือถึง
12.00
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
ล่องน่านน้ำสากล
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
9.00

ท่าเรือ
ท่าเรือไคตั๊ก
เวลาเรือถึง
07.00
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
10 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 Interior Stateroom 11,900 11,900 - - -
Oceanview Stateroom 15,500 15,500 - - -
Balcony Stateroom 19,500 19,500 - - -
Palace Suite 33,900 33,900 - - -
24 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 Interior Stateroom 11,900 11,900 - - -
Oceanview Stateroom 15,500 15,500 - - -
Balcony Stateroom 19,500 19,500 - - -
Palace Suite 33,900 33,900 - - -
07 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67 Interior Stateroom 11,900 11,900 - - -
Oceanview Stateroom 15,500 15,500 - - -
Balcony Stateroom 19,500 19,500 - - -
Palace Suite 33,900 33,900 - - -
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 Interior Stateroom 11,900 11,900 - - -
Oceanview Stateroom 15,500 15,500 - - -
Balcony Stateroom 19,500 19,500 - - -
Palace Suite 33,900 33,900 - - -
21 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67 Interior Stateroom 11,900 11,900 - - -
Oceanview Stateroom 15,500 15,500 - - -
Balcony Stateroom 19,500 19,500 - - -
Palace Suite 33,900 33,900 - - -

10 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
(ห้องพัก : Interior Stateroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
11,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
15,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
19,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
19,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
33,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
11,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
15,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
19,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
19,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
33,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
11,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
15,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
19,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
19,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
33,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
11,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
15,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
19,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
19,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
33,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
11,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
15,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
19,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
19,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
33,900
จำนวนผู้เข้าชม 80 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน