บัตรโดยสารรถบัสในตัวเมืองโอกินาว่าและบัตรรถไฟโมโนเรล

เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ในโอกินาว่าได้อย่างง่ายดายแม้คุณจะไม่มีรถเป็นของตัวเองก็ตาม นั่งรถบัสจาก 4 บริษัทรถบัสในเกาะหลักของโอกินาว่าได้อย่างไม่จำกัด


รหัสทัวร์
TKA19042
ราคาเริ่มต้น
757 บาท/ท่าน สิ่งที่คุณจะได้พบ

   รับบัตรโดยสารรถบัสที่แสนคุ้มค่านี้ไว้แล้วเดินทางง่าย ๆ ไปรอบ ๆ โอกินาว่า! คุณจะได้นั่งรถบัสสายริวกิว (Ryukyu Bus), รถบัสสายนาฮะ (Naha Bus), รถบัสสายโอกินาว่า (Okinawa Bus) และ รถบัสสายโทโย (Toyo Bus) ได้ไม่จำกัด หากคุณเลือกซื้อบัตรนี้ คุณยังสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ไม่จำกัดด้วยบัตรรถไฟโมโนเรลโอกินาว่า (Yui Rail) สำหรับ 1 วันอีกด้วย ซึ่งจะพาคุณเที่ยวไปรอบ ๆ โอกินาว่าได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย! แม้คุณจะไม่มีรถเป็นของตัวเอง คุณก็สามารถเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ในโอกินาว่าได้อย่างง่ายดาย ด้วยบัตรโดยสารสุดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นใบนี้

 เกร็ดความรู้
บัตรรถไฟโมโนเรลสำหรับ 1 วัน
 • โปรดแลกรับบัตรรถไฟโมโนเรลสำหรับ 1 วันภายในหนึ่งอาทิตย์หลังจากวันที่คุณเริ่มใช้บัตรโดยสารรถบัส
 • เมื่อคุณใช้บริการรถไฟโมโนเรล โปรดแสดงบัตรนี้และวันที่คุณขูดเลือก แล้วรับบัตรรถไฟโมโนเรลแยกที่สถานี
 • โปรดอย่าแกะแถบสามเหลี่ยมบริเวณมุมบัตรออก เนื่องจากเจ้าหน้าที่สถานีจะเป็นคนเก็บเองเมื่อคุณนำมาแลกเป็นบัตรรถไฟโมโนเรล
 • บัตรเดียวสามารถแลกบัตรรถไฟโมโนเรลได้หนึ่งใบและสำหรับหนึ่งคนเท่านั้น
 • คุณสามารถนั่งรถไฟโอกินาว่าโมโนเรลได้ไม่จำกัดตลอด 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่คุณไปแลกรับบัตรมา

 แผนที่

ประเภทบัตร ราคา/บาท สถานะ
บัตรโดยสารรถบัสสำหรับ 1 วัน ผู้ใหญ่ 757
บัตรโดยสารรถบัสสำหรับ 1 วัน เด็กอยุ 6-11 ปี 403
บัตรโดยสารรถบัสสำหรับ 3 วัน ผู้ใหญ่ 1,463
บัตรโดยสารรถบัสสำหรับ 3 วัน เด็กอยุ 6-11 ปี 757
บัตรโดยสารรถบัสสำหรับ 1 วันและบัตรรถไฟโมโนเรลสำหรับ 1 วัน ผู้ใหญ่ 898
บัตรโดยสารรถบัสสำหรับ 1 วันและบัตรรถไฟโมโนเรลสำหรับ 1 วัน เด็กอยุ 6-11 ปี 474

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง


บัตรเข้าชมที่คล้ายกัน