������������������������������������

บริษัท บลู เวฟ ทราเวล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จัดนำเที่ยวทัวร์ต่างประเทศ และทัวร์ในประเทศ จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จองห้องพัก โรงแรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว บริษัทสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 19/29 ม.1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 ทางบริษัทได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07581 

บริการหลักของเรา

        - บริการจัดนำเที่ยวแบบหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

        - บริการจัดโปรแกรมดูงาน สัมมนา ทัศนศึกษา วอล์คแรลลี่ หรือพักผ่อนประจำปี

        - บริการการท่องเที่ยวแบบแพ๊คเก็จทัวร์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

        - บริการจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

        - บริการจองห้องพักทั่วโลก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

        - บริการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลการท่องเที่ยว

        - บริการให้คำปรึกษา และรับทำวีซ่าไปต่างประเทศ