ทัวร์อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 4 วัน 2 คืน

ทัวร์อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 4 วัน 2 คืน

ไฮไลท์
ทัวร์อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น
5,988 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ.อุดรธานี
 • วันที่

  2

  จ.อุดรธานี – หมู่บ้านดอกไม้บ้านห้วยสำราญ - วัดศิริสุทโธคําชะโนด - จ.หนองคาย – วัดโพธิ์ชัย – จ.บึงกาฬ – วัดอาฮงศิลาวาส – เข้าที่พัก
 • วันที่

  3

  จ.บึงกาฬ – ภูสิงห์ – หินสามวาฬ - ภูทอก – จ.นครพนม - พระธาตุท่าอุเทน - พญาศรีสัตตนาคราช – ถนนคนเดิน - เข้าที่พัก
 • วันที่

  4

  จ.นครพนม - พระธาตุนคร – พระธาตุเรณู - พระธาตุพนม – จ.กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
14 เม.ย. 64 - 16 เม.ย. 64 6,688 - - 1,200 9 จองด่วน
21 เม.ย. 64 - 23 เม.ย. 64 6,388 - - 1,200 9 จองด่วน
28 เม.ย. 64 - 30 เม.ย. 64 6,688 - - 1,200 9 จองด่วน
05 พ.ค. 64 - 07 พ.ค. 64 6,388 - - 1,200 9 จองด่วน
12 พ.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 6,388 - - 1,200 9 จองด่วน
19 พ.ค. 64 - 21 พ.ค. 64 6,388 - - 1,200 9 จองด่วน
26 พ.ค. 64 - 28 พ.ค. 64 6,688 - - 1,200 9 จองด่วน
02 มิ.ย. 64 - 04 มิ.ย. 64 6,688 - - 1,200 9 จองด่วน
09 มิ.ย. 64 - 11 มิ.ย. 64 6,388 - - 1,200 9 จองด่วน
16 มิ.ย. 64 - 18 มิ.ย. 64 6,388 - - 1,200 9 จองด่วน
23 มิ.ย. 64 - 25 มิ.ย. 64 6,388 - - 1,200 9 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ