ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี 3 วัน 2 คืน

ไฮไลท์
เที่ยวกาญจนบุรี สังขละบุรี สะพานมอญ สะพานข้ามแม่น้ำแคว - ต้นจามจุรียักษ์ วัดถ้ำเสือ เขื่อนวชิราลงกรณ์ ล่องเรือชมเมืองบาดาล (วัดจมน้ำ) ตลาดสังขละบุรี
เริ่มต้น
5,188 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - ต้นจามจุรียักษ์ - วัดถ้ำเสือ - The Village Farm To Cafe - ไทรโยคมันตรา รีสอร์ท - กิจกรรมล่องแพลอยคอ
 • วันที่

  2

  ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท - เขื่อนวชิราลงกรณ - สังขละบุรี – สะพานมอญ - ล่องเรือชมเมืองบาดาล (วัดจมน้ำ) - ตลาดสังขละบุรี
 • วันที่

  3

  ตักบาตรสะพานมอญ - สะพานมอญ - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - แก้วของฝากเมืองกาญ - กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
18 เม.ย. 64 - 20 เม.ย. 64 5,188 - - 2,000 9 จองด่วน
21 เม.ย. 64 - 23 เม.ย. 64 5,188 - - 2,000 9 จองด่วน
25 เม.ย. 64 - 27 เม.ย. 64 5,188 - - 2,000 9 จองด่วน
28 เม.ย. 64 - 30 เม.ย. 64 5,188 - - 2,000 9 จองด่วน
02 พ.ค. 64 - 04 พ.ค. 64 5,888 - - 2,000 9 จองด่วน
05 พ.ค. 64 - 07 พ.ค. 64 5,188 - - 2,000 9 จองด่วน
09 พ.ค. 64 - 11 พ.ค. 64 5,188 - - 2,000 9 จองด่วน
12 พ.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 5,188 - - 2,000 9 จองด่วน
16 พ.ค. 64 - 18 พ.ค. 64 5,188 - - 2,000 9 จองด่วน
19 พ.ค. 64 - 21 พ.ค. 64 5,188 - - 2,000 9 จองด่วน
23 พ.ค. 64 - 25 พ.ค. 64 5,188 - - 2,000 9 จองด่วน
26 พ.ค. 64 - 28 พ.ค. 64 5,888 - - 2,000 9 จองด่วน
30 พ.ค. 64 - 01 มิ.ย. 64 5,188 - - 2,000 9 จองด่วน
02 มิ.ย. 64 - 04 มิ.ย. 64 5,188 - - 2,000 9 จองด่วน
06 มิ.ย. 64 - 08 มิ.ย. 64 5,188 - - 2,000 9 จองด่วน
09 มิ.ย. 64 - 11 มิ.ย. 64 5,188 - - 2,000 9 จองด่วน
13 มิ.ย. 64 - 15 มิ.ย. 64 5,188 - - 2,000 9 จองด่วน
16 มิ.ย. 64 - 18 มิ.ย. 64 5,188 - - 2,000 9 จองด่วน
20 มิ.ย. 64 - 22 มิ.ย. 64 5,188 - - 2,000 9 จองด่วน
23 มิ.ย. 64 - 25 มิ.ย. 64 5,188 - - 2,000 9 จองด่วน
27 มิ.ย. 64 - 29 มิ.ย. 64 5,188 - - 2,000 9 จองด่วน
30 มิ.ย. 64 - 02 ก.ค. 64 5,188 - - 2,000 9 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ