ทัวร์เกาหลี MY DESTINY AUTUMN IN SEORAK 5วัน 3คืน (LJ)

ทัวร์เกาหลี MY DESTINY AUTUMN IN SEORAK 5วัน 3คืน (LJ)


ชมใบไม้เปลี่ยนสี 1ปี มี 1ครั้ง ชมความงดงามของ เกาะนามิชื่อดัง พักซอรัตคซาน 1 คืน อิ่มอร่อยเมนูหมูย่างเกาหลีต้นตำหรับ ชิมแอปเปิ้ล สาลี่ สดไจากไร่ สนุกกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มวัน เที่ยวชมพระราชวังด็อกซูกุง จุใจช้อปปื้ง เสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดยอดฮิตตลาดเมียงดง ชมหอคอยโซลทาวเวอร์
14,999 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 15 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 • วันที่

  2

  สนามบินอินชอน - เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ “เกาะนามิชื่อดัง” ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – สักการะขอพร ณ วัดชินฮึงซา
 • วันที่

  3

  สวนผลไม้ตามฤดูกาล (ไร่แอปเปิ้ล และ สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (แบบเต็มวัน!! )
 • วันที่

  4

  น้ำมันสนแดง – ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง (COSMETIC OUTLET ) ชมพระราชวังด็อกซูกุง โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดยอดฮิต “ ตลาดเมียงดง”
 • วันที่

  5

  หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - โสมเกาหลี – ฮ็อกเกตนามู - พลอยอเมทิส - ร้านละลายเงินวอน - อินชอน - กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
30 ก.ย. 63 - 04 ต.ค. 63 15,999 15,999 15,999 8,900 5,900 5,000 25
01 ต.ค. 63 - 05 ต.ค. 63 16,999 16,999 16,999 8,900 5,900 5,000 25
02 ต.ค. 63 - 06 ต.ค. 63 16,999 16,999 16,999 8,900 5,900 5,000 25
03 ต.ค. 63 - 07 ต.ค. 63 16,999 16,999 16,999 8,900 5,900 5,000 25
04 ต.ค. 63 - 08 ต.ค. 63 16,999 16,999 16,999 8,900 5,900 5,000 25
05 ต.ค. 63 - 09 ต.ค. 63 16,999 16,999 16,999 8,900 5,900 5,000 25
06 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 16,999 16,999 16,999 8,900 5,900 5,000 25
07 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 17,999 17,999 17,999 8,900 5,900 5,000 25
08 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 17,999 17,999 17,999 8,900 5,900 5,000 25
09 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 18,999 18,999 18,999 8,900 5,900 5,000 25
10 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 17,999 17,999 17,999 8,900 5,900 5,000 25
11 ต.ค. 63 - 15 ต.ค. 63 17,999 17,999 17,999 8,900 5,900 5,000 25
12 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63 17,999 17,999 17,999 8,900 5,900 5,000 25
13 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 17,999 17,999 17,999 8,900 5,900 5,000 25
14 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 18,999 18,999 18,999 8,900 5,900 5,000 25
15 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 18,999 18,999 18,999 8,900 5,900 5,000 25
16 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 18,999 18,999 18,999 8,900 5,900 5,000 25
17 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63 17,999 17,999 17,999 8,900 5,900 5,000 25
18 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63 16,999 16,999 16,999 8,900 5,900 5,000 25
19 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 17,999 17,999 17,999 8,900 5,900 5,000 25
20 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 18,999 18,999 18,999 8,900 5,900 5,000 25
21 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 19,999 19,999 19,999 8,900 5,900 5,000 25
22 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 19,999 19,999 19,999 8,900 5,900 5,000 25
23 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63 18,999 18,999 18,999 8,900 5,900 5,000 25
24 ต.ค. 63 - 28 ต.ค. 63 17,999 17,999 17,999 8,900 5,900 5,000 25
25 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63 16,999 16,999 16,999 8,900 5,900 5,000 25
26 ต.ค. 63 - 30 ต.ค. 63 16,999 16,999 16,999 8,900 5,900 5,000 25
27 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 16,999 16,999 16,999 8,900 5,900 5,000 25
28 ต.ค. 63 - 01 พ.ย. 63 16,999 16,999 16,999 8,900 5,900 5,000 25
29 ต.ค. 63 - 02 พ.ย. 63 16,999 16,999 16,999 8,900 5,900 5,000 25
30 ต.ค. 63 - 03 พ.ย. 63 16,999 16,999 16,999 8,900 5,900 5,000 25
31 ต.ค. 63 - 04 พ.ย. 63 15,999 15,999 15,999 8,900 5,900 5,000 25
01 พ.ย. 63 - 05 พ.ย. 63 14,999 14,999 14,999 8,900 5,900 5,000 25
02 พ.ย. 63 - 06 พ.ย. 63 14,999 14,999 14,999 8,900 5,900 5,000 25
03 พ.ย. 63 - 07 พ.ย. 63 14,999 14,999 14,999 8,900 5,900 5,000 25
04 พ.ย. 63 - 08 พ.ย. 63 15,999 15,999 15,999 8,900 5,900 5,000 25
05 พ.ย. 63 - 09 พ.ย. 63 15,999 15,999 15,999 8,900 5,900 5,000 25
06 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63 15,999 15,999 15,999 8,900 5,900 5,000 25
07 พ.ย. 63 - 11 พ.ย. 63 14,999 14,999 14,999 8,900 5,900 5,000 25
08 พ.ย. 63 - 12 พ.ย. 63 14,999 14,999 14,999 8,900 5,900 5,000 25
09 พ.ย. 63 - 13 พ.ย. 63 14,999 14,999 14,999 8,900 5,900 5,000 25
10 พ.ย. 63 - 14 พ.ย. 63 14,999 14,999 14,999 8,900 5,900 5,000 18
11 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 14,999 14,999 14,999 8,900 5,900 5,000 25
12 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 14,999 14,999 14,999 8,900 5,900 5,000 25
13 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63 14,999 14,999 14,999 8,900 5,900 5,000 25
14 พ.ย. 63 - 18 พ.ย. 63 14,999 14,999 14,999 8,900 5,900 5,000 25
15 พ.ย. 63 - 19 พ.ย. 63 14,999 14,999 14,999 8,900 5,900 5,000 25

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน