ทัวร์แคนาดา อเมริกาตะวันออก โทรอนโต วอชิงตัน ดี ซี นิวยอร์ก 9วัน 6คืน บิน(CX)

ทัวร์แคนาดา อเมริกาตะวันออก โทรอนโต วอชิงตัน ดี ซี นิวยอร์ก 9วัน 6คืน บิน(CX)


ครั้งหนึ่งในชีวิต ล่องเรือ ฮอร์น บโลเวอร์ ครุยซ์ ชมน้ำตกไนแองการ่าฝั่งแคนาดาอย่างใกล่ชิด ชม เมืองนิวยอร์ก มหานครเอกของโลก ล่องเรือชมความสง่างามของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
85,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Cathay Pacific
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 23 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย-ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง-ท่าอากาศยานนานาชาติเพียร์สัน เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา-เมืองโทรอนโต
 • วันที่

  2

  เมืองโทรอนโต-สกายโดม-ปราสาทคาซาโลม่า-สวนควีน พาร์ค-ศาลาว่าการเมืองโทรอนโต-ท่าเรือโทรอนโต-มหาวิทยาลัยโทรอนโต-ขึ้นชมวิวบน หอคอยซีเอ็น ทาวเวอร์-โทรอนโต อีทอน เซ็นเตอร์-อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (น้ำตกเกือกม้า ฝั่งแคนาดา จุดที่สวยที่สุด)-ล่องเรือ ฮอร์น บโลเวอร์ ครุยซ์
 • วันที่

  3

  เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา-เมืองคอร์นนิ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา-โรงงานผลิตเครื่องแก้ว คอร์นนิ่ง-เมืองแฮริสเบิร์ก-โรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอร์ชี่ย์
 • วันที่

  4

  เมืองแฮริสเบิร์ก-เมืองวอชิงตัน ดี ซี-ทำเนียบขาว-อนุสรณ์สถานลินคอล์น-อนุสาวรีย์วอชิงตัน-อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน-อ่างเก็บน้ำทิดัล บาซิล-สถาบันสมิธโซเนียน และ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ-พิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติ
 • วันที่

  5

  เมืองวอชิงตัน ดี ซี-เมืองฟิลาเดลเฟีย-อินดิเพนเดนซ์ ฮอล-ลิเบอร์ตี้ เบลล์-เมืองนิวยอร์ก
 • วันที่

  6

  เมืองนิวยอร์ก-ล่องเรือเฟอรี่ สู่ เกาะลิเบอร์ตี้-อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ-สะพานบรูคลิน-กราวด์ ซีโร่-เซ็นทรัล ปาร์ค-เรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอล-ย่านบรอดเวย์-อาคารสหประชาชาติ-หอสมุดประชาชน-โบสถ์เซนต์ แพททริค-ย่านไชน่า ทาวน์-ย่านไทม์ สแควร์-ถนนสายที่ห้า-โบสถ์ทรินิตี้
 • วันที่

  7

  เมืองนิวยอร์ก-ขึ้นชมวิวบนอาคารสูงระฟ้าสุดไฮเทค วันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์-วู๊ดเบอรี่ คอมมอน พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท-ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคเนดี้ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วันที่

  8

  ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคเนดี้ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา-ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง
 • วันที่

  9

  ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
07 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 89,999 89,999 89,999 15,999 25,000 69,999 11
28 เม.ย. 63 - 06 พ.ค. 63 87,999 87,999 87,999 15,999 2,500 67,999 31
26 พ.ค. 63 - 03 มิ.ย. 63 85,999 85,999 85,999 15,999 25,000 65,999 31

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน