ทัวร์ญี่ปุ่น Romantic Okini Kansai Touchable Japan 7วัน 4คืน บิน(JL)

ทัวร์ญี่ปุ่น Romantic Okini Kansai Touchable Japan 7วัน 4คืน บิน(JL)


ชิมสตรอเบอร์รี่สดจากไร่ ชมปราสาทไทโยพาร์ค ล่องเรือชมหมู่บ้านชาวประมงอิเนะ ชมสวรรค์บนพื้นดิน อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ ชมความงามสวนซากุระในศาลเจ้าเฮย์อัน ชมปราสาทเงินกิงคาคุจิ (มรดกโลก) ล่องเรือชมซากุระที่คลองโอคาซากิเเละเดินชมซากุระตลอดแนวเส้นทางรถไฟ
64,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Japan Airlines
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 32 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ
 • วันที่

  2

  ประเทศญี่ปุ่น-เกาะฮอนชู-สนามบินนานาชาติคันไซ (โอซาก้า)-เฮียวโกะ-ประสบการณ์เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากไร่-ปราสาทไทโยพาร์ค-อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัวและเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ (ไม่อั้น)
 • วันที่

  3

  ฮิเมะจิ-เกียวโต-ล่องเรือชมหมู่บ้านชาวประมงอิเนะ-ชมสวรรค์บนพื้นดิน อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ (จุดชมวิวสวยที่สุด 1 ใน 3)-เคเบิ้ลคาร์-วัดนาไรจิ กระเช้าห้อยขา-มิยาซึ-อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ
 • วันที่

  4

  มิยาซึ-เกียวโต-กิจกรรมใส่ชุดกิโมโน-ชมความงามสวนซากุระในศาลเจ้าเฮย์อัน-ปราสาทเงินกิงคาคุจิ (มรดกโลก)-ถนนสายนักปราชญ์สายซากุระ-นครโอซาก้า-มื้อแนะนำเมนูต้องห้ามพลาด “โอะโคะโนะมิยากิ หรือพิซซ่าญี่ปุ่น”
 • วันที่

  5

  โอซาก้า-เกียวโต-ล่องเรือชมซากุระที่คลองโอคาซากิ-เดินชมซากุระตลอดแนวเส้นทางรถไฟ-อาราชิยาม่า-สวนป่าไผ่-สะพานโทเกะทสึเคียว- นครโอซาก้า-อัพเกรดชุดไคเซคิเมนูปูจากร้านดัง
 • วันที่

  6

  โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ภายใน)-ตลาดสดคุโระมงครัวแห่งนครโอซาก้า-อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ-คันไซ-ช้อปปิ้งอิออนมอลล์-สนามบินนานาชาติคันไซ
 • วันที่

  7

  สนามบินนานาชาติคันไซ-ประเทศไทย-สนามบินนานาชาติท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
25 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 64,900 64,900 54,900 6,900 5,000 - 24

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ



 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน